Xem ngày hoàng đạo tháng 1 năm 2023

Xem ngày hoàng đạo là công cụ chọn ra các ngày giờ đẹp hôm nay, trong tháng năm và loại bỏ ngày xấu. Để gia chủ có thể tiến hành các công việc quan trọng trong cuộc đời mình. Vì thế, nếu gia chủ không cẩn thận mà thực hiện thì có thể gây ảnh hưởng đến vận mệnh cả cuộc đời. Vì vậy gia chủ phải xem cẩn thận ngày tốt ngày xấu theo tuổi của mình để thực hiện những công việc quan trọng.

Hướng dẫn Xem ngày tốt

– Chọn tháng, năm dương lịch bạn muốn xem ngày tốt.

– Nhấn nút Xem ngày tốt để xem danh sách ngày đẹp nhất trong tháng đó.

Danh sách các ngày tốt trong tháng 1 năm 2023

Dưới đây là danh sách các ngày đẹp nhất trong tháng 1 năm 2023 để gia chủ lựa chọn. Trong tháng 1/2023 có 17 ngày tốt ngày đẹp và có 14 ngày xấu ngày hắc đạo kiêng cự làm các việc tốt. Các ngày tốt nên thực hiện các công việc quan trọng như cưới hỏi, làm nhà, xuất hành, động thổ… cho 12 con giáp.

Ngày tốt tháng 1/2023
ThứDương lịchÂm lịchĐánh giá
Chủ nhật1/1/202310/12/2022
Thứ Hai2/1/202311/12/2022
Thứ Ba3/1/202312/12/2022
Thứ Tư4/1/202313/12/2022
Thứ Năm5/1/202314/12/2022
Thứ Sáu6/1/202315/12/2022
Thứ Bảy7/1/202316/12/2022
Chủ nhật8/1/202317/12/2022
Thứ Hai9/1/202318/12/2022
Thứ Ba10/1/202319/12/2022
Thứ Tư11/1/202320/12/2022
Thứ Năm12/1/202321/12/2022
Thứ Sáu13/1/202322/12/2022
Thứ Bảy14/1/202323/12/2022
Chủ nhật15/1/202324/12/2022
Thứ Hai16/1/202325/12/2022
Thứ Ba17/1/202326/12/2022
Thứ Tư18/1/202327/12/2022
Thứ Năm19/1/202328/12/2022
Thứ Sáu20/1/202329/12/2022
Thứ Bảy21/1/202330/12/2022
Chủ nhật22/1/20231/1/2023
Thứ Hai23/1/20232/1/2023
Thứ Ba24/1/20233/1/2023
Thứ Tư25/1/20234/1/2023
Thứ Năm26/1/20235/1/2023
Thứ Sáu27/1/20236/1/2023
Thứ Bảy28/1/20237/1/2023
Chủ nhật29/1/20238/1/2023
Thứ Hai30/1/20239/1/2023
Thứ Ba31/1/202310/1/2023

Lịch âm dương tháng 1/2023

  • Ngày có màu        ngày tốt trong tháng nên nhấn xem chi tiết.
  • Ngày có màu         là các ngày xấu nên tránh.
Tháng 1 năm 2023
CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16
8 17 9 18 10 19 11 20 12 21 13 22 14 23
15 24 16 25 17 26 18 27 19 28 20 29 21 30
22 1/1 23 2 24 3 25 4 26 5 27 6 28 7
29 8 30 9 31 10

Originally posted 2021-09-20 04:06:07.