Xem ngày hoàng đạo tháng 8 năm 2022

Xem ngày hoàng đạo là công cụ chọn ra các ngày giờ đẹp hôm nay, trong tháng năm và loại bỏ ngày xấu. Để gia chủ có thể tiến hành các công việc quan trọng trong cuộc đời mình. Vì thế, nếu gia chủ không cẩn thận mà thực hiện thì có thể gây ảnh hưởng đến vận mệnh cả cuộc đời. Vì vậy gia chủ phải xem cẩn thận ngày tốt ngày xấu theo tuổi của mình để thực hiện những công việc quan trọng.

Hướng dẫn Xem ngày tốt

– Chọn tháng, năm dương lịch bạn muốn xem ngày tốt.

– Nhấn nút Xem ngày tốt để xem danh sách ngày đẹp nhất trong tháng đó.

Danh sách các ngày tốt trong tháng 8 năm 2022

Dưới đây là danh sách các ngày đẹp nhất trong tháng 8 năm 2022 để gia chủ lựa chọn. Trong tháng 8/2022 có 16 ngày tốt ngày đẹp và có 15 ngày xấu ngày hắc đạo kiêng cự làm các việc tốt. Các ngày tốt nên thực hiện các công việc quan trọng như cưới hỏi, làm nhà, xuất hành, động thổ… cho 12 con giáp.

Ngày tốt tháng 8/2022
ThứDương lịchÂm lịchĐánh giá
Thứ Hai1/8/20224/7/2022
Thứ Ba2/8/20225/7/2022
Thứ Tư3/8/20226/7/2022
Thứ Năm4/8/20227/7/2022
Thứ Sáu5/8/20228/7/2022
Thứ Bảy6/8/20229/7/2022
Chủ nhật7/8/202210/7/2022
Thứ Hai8/8/202211/7/2022
Thứ Ba9/8/202212/7/2022
Thứ Tư10/8/202213/7/2022
Thứ Năm11/8/202214/7/2022
Thứ Sáu12/8/202215/7/2022
Thứ Bảy13/8/202216/7/2022
Chủ nhật14/8/202217/7/2022
Thứ Hai15/8/202218/7/2022
Thứ Ba16/8/202219/7/2022
Thứ Tư17/8/202220/7/2022
Thứ Năm18/8/202221/7/2022
Thứ Sáu19/8/202222/7/2022
Thứ Bảy20/8/202223/7/2022
Chủ nhật21/8/202224/7/2022
Thứ Hai22/8/202225/7/2022
Thứ Ba23/8/202226/7/2022
Thứ Tư24/8/202227/7/2022
Thứ Năm25/8/202228/7/2022
Thứ Sáu26/8/202229/7/2022
Thứ Bảy27/8/20221/8/2022
Chủ nhật28/8/20222/8/2022
Thứ Hai29/8/20223/8/2022
Thứ Ba30/8/20224/8/2022
Thứ Tư31/8/20225/8/2022

Lịch âm dương tháng 8/2022

  • Ngày có màu        ngày tốt trong tháng nên nhấn xem chi tiết.
  • Ngày có màu         là các ngày xấu nên tránh.
Tháng 8 năm 2022
CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9
7 10 8 11 9 12 10 13 11 14 12 15 13 16
14 17 15 18 16 19 17 20 18 21 19 22 20 23
21 24 22 25 23 26 24 27 25 28 26 29 27 1/8
28 2 29 3 30 4 31 5

Originally posted 2021-08-29 10:14:52.