Xem ngày xấu, ngày hắc đạo trong tháng 10 năm 2022

Xem ngày hắc đạo là công cụ giúp ta xem các ngày xấu trong tháng, trong năm. Để từ đó có thể tránh khi thực hiện các công việc quan trọng của cuộc đời mình. Bên cạnh đó việc xem ngày giờ hắc đạo nhằm để giúp chúng ta an tâm hơn về mặt tâm linh.

Hướng dẫn Xem ngày xấu

Chọn tháng, năm dương lịch bạn muốn xem ngày xấu.- Nhấn nút Xem ngày hắc đạo để xem danh sách ngày xấu nhất trong tháng đó.

Danh sách ngày xấu tháng 10 năm 2022

Âm lịch: tháng Đinh Hợi – năm Nhâm Dần

ThứDươngÂm
Chủ nhật2/10/20227/9/2022
Thứ Hai3/10/20228/9/2022
Thứ Tư5/10/202210/9/2022
Thứ Bảy8/10/202213/9/2022
Chủ nhật9/10/202214/9/2022
Thứ Tư12/10/202217/9/2022
Thứ Sáu14/10/202219/9/2022
Thứ Bảy15/10/202220/9/2022
Thứ Hai17/10/202222/9/2022
Thứ Năm20/10/202225/9/2022
Thứ Sáu21/10/202226/9/2022
Thứ Hai24/10/202229/9/2022
Thứ Tư26/10/20222/10/2022
Thứ Sáu28/10/20224/10/2022
Thứ Bảy29/10/20225/10/2022
Thứ Hai31/10/20227/10/2022

Thông tin các ngày xấu hắc đạo:

  • Bạch Hổ: Kỵ mọi việc, trừ những việc săn bắn tế tự.
  • Chu Tước: Kỵ các viện tranh cãi, kiện tụng.
  • Nguyên Vũ: Kỵ kiện tụng, giao tiếp.
  • Câu Trận: Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.