Xem ngày xấu, ngày hắc đạo trong tháng 11 năm 2022

Xem ngày hắc đạo là công cụ giúp ta xem các ngày xấu trong tháng, trong năm. Để từ đó có thể tránh khi thực hiện các công việc quan trọng của cuộc đời mình. Bên cạnh đó việc xem ngày giờ hắc đạo nhằm để giúp chúng ta an tâm hơn về mặt tâm linh.

Hướng dẫn Xem ngày xấu

Chọn tháng, năm dương lịch bạn muốn xem ngày xấu.- Nhấn nút Xem ngày hắc đạo để xem danh sách ngày xấu nhất trong tháng đó.

Danh sách ngày xấu tháng 11 năm 2022

Âm lịch: tháng Mậu Ngọ – năm Nhâm Dần

ThứDươngÂm
Thứ Năm3/11/202210/10/2022
Thứ Sáu4/11/202211/10/2022
Thứ Hai7/11/202214/10/2022
Thứ Tư9/11/202216/10/2022
Thứ Năm10/11/202217/10/2022
Thứ Bảy12/11/202219/10/2022
Thứ Ba15/11/202222/10/2022
Thứ Tư16/11/202223/10/2022
Thứ Bảy19/11/202226/10/2022
Thứ Hai21/11/202228/10/2022
Thứ Ba22/11/202229/10/2022
Thứ Năm24/11/20221/11/2022
Thứ Bảy26/11/20223/11/2022
Thứ Ba29/11/20226/11/2022
Thứ Tư30/11/20227/11/2022

Thông tin các ngày xấu hắc đạo:

  • Bạch Hổ: Kỵ mọi việc, trừ những việc săn bắn tế tự.
  • Chu Tước: Kỵ các viện tranh cãi, kiện tụng.
  • Nguyên Vũ: Kỵ kiện tụng, giao tiếp.
  • Câu Trận: Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.