CHỒNG 1954 VỢ 1978 CÓ HỢP NHAU KHÔNG

Xem bói nhân duyên vợ chồng, có hợp lấy nhau hay không đã trở thành một việc cần thiết quan trọng. Coi mệnh hợp tuổi cho biết tuổi vợ chồng tốt xấu như thế nào? Ngoài ra bạn sẽ được cung cấp giải pháp cách hóa giải khi tuổi hai người phạm vào xung khắc. Từ đó cải thiện được sự xung khắc tuổi vợ chồng. Bên cạnh đó cho vợ chồng bạn sống hạnh phúc tốt đẹp ấm êm.

Hướng dẫn Xem tuổi vợ chồng

Chọn năm sinh tuổi chồng và tuổi vợ (âm lịch).- Nhấn Xem tuổi vợ chồng để xem tuổi 2 người bạn có hợp tuổi, cuộc sống sau khi về một nhà có hạnh phúc hay không.

Năm sinh dương lịch:19541978
Năm sinh âm lịch:Giáp NgọMậu Ngọ
Ngũ Hành Bản Mệnh:Sa trung KimThiên thượng Hỏa
Cung phi:KhảmKhôn
Ngũ hành cung phi:ThủyThổ

Bình giải chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Mậu Ngọ

Mệnh chồng : Dương Kim(Sa trung Kim) – Mệnh vợ : Dương Hỏa(Thiên thượng Hỏa) ứng chiếu theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì Kim Tương Khắc Hỏa 0
Thiên can chồng : Giáp – Thiên can vợ : Mậu. Luận theo Thiên Can Tương Khắc thì Giáp Tương Phá Mậu. Do vậy Thiên Can của 2 vợ chồng Tương Phá với nhau 0
Địa chi chồng : Ngọ – Địa chi vợ : Ngọ luận theo 12 con giáp thì Ngọ Tự Hình Ngọ. Do vậy Địa Chi của 2 vợ chồng Tự Hình 0
Cung phi của chồng : Khảm – Cung phi của vợ : Khôn theo cách luận của Cung Phi Bát Trạch thì Khảm và Khôn thuộc Tuyệt Mạng 0
Thiên mệnh năm sinh chồng : Thủy – Thiên mệnh năm sinh vợ : Thổ => Tương Khắc 0

Kết luận :

Originally posted 2021-10-03 17:50:27.