CHỒNG 1954 VỢ 1980 CÓ HỢP NHAU KHÔNG

Xem bói nhân duyên vợ chồng, có hợp lấy nhau hay không đã trở thành một việc cần thiết quan trọng. Coi mệnh hợp tuổi cho biết tuổi vợ chồng tốt xấu như thế nào? Ngoài ra bạn sẽ được cung cấp giải pháp cách hóa giải khi tuổi hai người phạm vào xung khắc. Từ đó cải thiện được sự xung khắc tuổi vợ chồng. Bên cạnh đó cho vợ chồng bạn sống hạnh phúc tốt đẹp ấm êm.

Hướng dẫn Xem tuổi vợ chồng

Chọn năm sinh tuổi chồng và tuổi vợ (âm lịch).- Nhấn Xem tuổi vợ chồng để xem tuổi 2 người bạn có hợp tuổi, cuộc sống sau khi về một nhà có hạnh phúc hay không.

Năm sinh dương lịch:19541980
Năm sinh âm lịch:Giáp NgọCanh Thân
Ngũ Hành Bản Mệnh:Sa trung KimThạch lựu Mộc
Cung phi:KhảmTốn
Ngũ hành cung phi:ThủyMộc

Bình giải chồng tuổi Giáp Ngọ vợ tuổi Canh Thân

Mệnh chồng : Dương Kim(Sa trung Kim) – Mệnh vợ : Dương Mộc(Thạch lựu Mộc) ứng chiếu theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì Kim Tương Khắc Mộc 0
Thiên can chồng : Giáp – Thiên can vợ : Canh. Luận theo Thiên Can Tương Khắc thì Giáp Tương Xung Canh. Do vậy Thiên Can của 2 vợ chồng Tương Xung với nhau 0
Địa chi chồng : Ngọ – Địa chi vợ : Thân luận theo 12 con giáp thì Ngọ Bình Hòa Thân. Do vậy Địa Chi của 2 vợ chồng Bình Hòa 1
Cung phi của chồng : Khảm – Cung phi của vợ : Tốn theo cách luận của Cung Phi Bát Trạch thì Khảm và Tốn thuộc Sinh Khí 2
Thiên mệnh năm sinh chồng : Thủy – Thiên mệnh năm sinh vợ : Mộc => Tương Sinh 2

Kết luận :

Đây là số điểm TRUNG BÌNH. Để chắc chắn và khắc phục những bất đồng, xung khắc quý bạn nên xem lại hoặc sử dụng các phương pháp hóa giải dưới đây.

Originally posted 2021-10-03 17:50:29.