CHỒNG 1955 VỢ 1950 CÓ HỢP NHAU KHÔNG

Xem bói nhân duyên vợ chồng, có hợp lấy nhau hay không đã trở thành một việc cần thiết quan trọng. Coi mệnh hợp tuổi cho biết tuổi vợ chồng tốt xấu như thế nào? Ngoài ra bạn sẽ được cung cấp giải pháp cách hóa giải khi tuổi hai người phạm vào xung khắc. Từ đó cải thiện được sự xung khắc tuổi vợ chồng. Bên cạnh đó cho vợ chồng bạn sống hạnh phúc tốt đẹp ấm êm.

Hướng dẫn Xem tuổi vợ chồng

Chọn năm sinh tuổi chồng và tuổi vợ (âm lịch).- Nhấn Xem tuổi vợ chồng để xem tuổi 2 người bạn có hợp tuổi, cuộc sống sau khi về một nhà có hạnh phúc hay không.

Năm sinh dương lịch:19551950
Năm sinh âm lịch:Ất MùiCanh Dần
Ngũ Hành Bản Mệnh:Sa trung KimTùng Bách Mộc
Cung phi:LyKhảm
Ngũ hành cung phi:HỏaThủy

Bình giải chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Canh Dần

Mệnh chồng : Dương Kim(Sa trung Kim) – Mệnh vợ : Dương Mộc(Tùng Bách Mộc) ứng chiếu theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì Kim Tương Khắc Mộc 0
Thiên can chồng : Ất – Thiên can vợ : Canh. Luận theo Thiên Can Tương Khắc thì Ất Tương Sinh Canh. Do vậy Thiên Can của 2 vợ chồng Tương Sinh với nhau 2
Địa chi chồng : Mùi – Địa chi vợ : Dần luận theo 12 con giáp thì Mùi Bình Hòa Dần. Do vậy Địa Chi của 2 vợ chồng Bình Hòa 1
Cung phi của chồng : Ly – Cung phi của vợ : Khảm theo cách luận của Cung Phi Bát Trạch thì Ly và Khảm thuộc Diên Niên 2
Thiên mệnh năm sinh chồng : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh vợ : Thủy => Tương Khắc 0

Kết luận :

Đây là số điểm TRUNG BÌNH. Để chắc chắn và khắc phục những bất đồng, xung khắc quý bạn nên xem lại hoặc sử dụng các phương pháp hóa giải dưới đây.

Originally posted 2021-10-03 17:50:57.