CHỒNG 1955 VỢ 1973 CÓ HỢP NHAU KHÔNG

Xem bói nhân duyên vợ chồng, có hợp lấy nhau hay không đã trở thành một việc cần thiết quan trọng. Coi mệnh hợp tuổi cho biết tuổi vợ chồng tốt xấu như thế nào? Ngoài ra bạn sẽ được cung cấp giải pháp cách hóa giải khi tuổi hai người phạm vào xung khắc. Từ đó cải thiện được sự xung khắc tuổi vợ chồng. Bên cạnh đó cho vợ chồng bạn sống hạnh phúc tốt đẹp ấm êm.

Hướng dẫn Xem tuổi vợ chồng

Chọn năm sinh tuổi chồng và tuổi vợ (âm lịch).- Nhấn Xem tuổi vợ chồng để xem tuổi 2 người bạn có hợp tuổi, cuộc sống sau khi về một nhà có hạnh phúc hay không.

Năm sinh dương lịch:19551973
Năm sinh âm lịch:Ất MùiQuý Sửu
Ngũ Hành Bản Mệnh:Sa trung KimTang thạch Mộc
Cung phi:LyCàn
Ngũ hành cung phi:HỏaKim

Bình giải chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Quý Sửu

Mệnh chồng : Dương Kim(Sa trung Kim) – Mệnh vợ : Dương Mộc(Tang thạch Mộc) ứng chiếu theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì Kim Tương Khắc Mộc 0
Thiên can chồng : Ất – Thiên can vợ : Quý. Luận theo Thiên Can Tương Khắc thì Ất Bình Hòa Quý. Do vậy Thiên Can của 2 vợ chồng Bình Hòa với nhau 1
Địa chi chồng : Mùi – Địa chi vợ : Sửu luận theo 12 con giáp thì Mùi Lục Xung Sửu. Do vậy Địa Chi của 2 vợ chồng Lục Xung 0
Cung phi của chồng : Ly – Cung phi của vợ : Càn theo cách luận của Cung Phi Bát Trạch thì Ly và Càn thuộc Tuyệt Mạng 0
Thiên mệnh năm sinh chồng : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh vợ : Kim => Tương Khắc 0

Kết luận :

Điều này cho thấy tuổi của 2 vợ chồng có NHIỀU ĐIỂM XUNG KHẮC với nhau. Cần xem thêm cách hóa giải xung khắc dưới đây để cuộc sống được hòa hợp

Originally posted 2021-10-03 17:51:20.