CHỒNG 1960 VỢ 1969 CÓ HỢP NHAU KHÔNG

Xem bói nhân duyên vợ chồng, có hợp lấy nhau hay không đã trở thành một việc cần thiết quan trọng. Coi mệnh hợp tuổi cho biết tuổi vợ chồng tốt xấu như thế nào? Ngoài ra bạn sẽ được cung cấp giải pháp cách hóa giải khi tuổi hai người phạm vào xung khắc. Từ đó cải thiện được sự xung khắc tuổi vợ chồng. Bên cạnh đó cho vợ chồng bạn sống hạnh phúc tốt đẹp ấm êm.

Hướng dẫn Xem tuổi vợ chồng

Chọn năm sinh tuổi chồng và tuổi vợ (âm lịch).- Nhấn Xem tuổi vợ chồng để xem tuổi 2 người bạn có hợp tuổi, cuộc sống sau khi về một nhà có hạnh phúc hay không.

Năm sinh dương lịch:19601969
Năm sinh âm lịch:Canh TýKỷ Dậu
Ngũ Hành Bản Mệnh:Bích thượng ThổĐại dịch Thổ
Cung phi:TốnKhôn
Ngũ hành cung phi:MộcThổ

Bình giải chồng tuổi Canh Tý vợ tuổi Kỷ Dậu

Mệnh chồng : Dương Thổ(Bích thượng Thổ) – Mệnh vợ : Dương Thổ(Đại dịch Thổ) ứng chiếu theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì Thổ Bình Hòa Thổ 1
Thiên can chồng : Canh – Thiên can vợ : Kỷ. Luận theo Thiên Can Tương Khắc thì Canh Bình Hòa Kỷ. Do vậy Thiên Can của 2 vợ chồng Bình Hòa với nhau 1
Địa chi chồng : Tý – Địa chi vợ : Dậu luận theo 12 con giáp thì Tý Lục Phá Dậu. Do vậy Địa Chi của 2 vợ chồng Lục Phá 0
Cung phi của chồng : Tốn – Cung phi của vợ : Khôn theo cách luận của Cung Phi Bát Trạch thì Tốn và Khôn thuộc Ngũ Quỷ 0
Thiên mệnh năm sinh chồng : Mộc – Thiên mệnh năm sinh vợ : Thổ => Tương Khắc 0

Kết luận :

Điều này cho thấy tuổi của 2 vợ chồng có NHIỀU ĐIỂM XUNG KHẮC với nhau. Cần xem thêm cách hóa giải xung khắc dưới đây để cuộc sống được hòa hợp