Dần

Người sinh giờ Dần, họ thường phải xa quê lập nghiệp thì mới dễ dàng thành công. Với mối quan hệ anh chị em có sự xa cách. Thủa nhỏ có vận mệnh không được thuận lợi, tới khi trung niên mới dần tốt hơn và cuối đời được hưởng tài lộc. Vận hạn dễ xảy ra ở 26, 29, 33, 39, 49, 66 tuổi.

  • Sinh vào lúc 3h00 – 3h40, là người có mệnh khắc cha. Là người thông minh, tự bản thân phấn đấu để đạt thành công. Tính cách có xu hướng không ổn định, cuối đời được coi là người có phúc.
  • Sinh vào lúc 3h40 – 4h20, nếu không có xung khắc thì cha mẹ đều khỏe mạnh tới già. Cuộc sống nhiều vinh hoa phú quý, cuối đời thanh tịnh.
  • Sinh vào lúc 4h20 – 5h00 được là người khắc mẹ. Do vậy cũng phải tự lực cánh sinh. Không được nhờ người trong gia đình mấy, có xu hướng thích đi tu.


Tin Tương Tự