Dậu

Người sinh giờ này, gia đình có nhiều phúc đức, tính cách đôn hậu. Nhưng mối quan hệ với người thân không được thuận lợi. Lúc đầu vận mệnh không ổn định, trung niên và về sau lại tốt. Vận hạn thường vào 22, 28, 38, 49, thọ 77 tuổi.

  • Sinh lúc 17h – 17h40, mệnh không khắc phá, là người thông minh khéo léo. Cuối đời mọi việc đều được như ý.
  • Sinh lúc 17h40 – 18h20, mệnh khắc cha, không hòa thuận với người trong nhà. Bề ngoài có vẻ nhàn nhã nhưng lại hay suy nghĩ.
  • Sinh lúc 18h20 – 19h, mệnh khắc mẹ, tính tình vội vã nóng nảy. Sự nghiệp có thành có bại, cuối đời dễ gặp cô đơn.


Tin Tương Tự