Hợi

Là người nhanh nhẹn, nhưng có cuộc sống khá vất vả, dễ gặp tai tiếng. Lúc đầu khó theo nghề của cha mẹ, về sau mới được cát lợi, rất tốt đẹp. Vận hạn dễ vào lúc 1, 2, 26, 36, 39, 49, 56 tuổi, thọ 78 tuổi.

  • Sinh lúc 21h00 – 21h40, mệnh khắc mẹ, có tính khoan dung. Tuy nhiên không gần người thân, khi nhỏ vất vả sau này mới no đủ.
  • Sinh lúc 21h40 – 22h20, mệnh không bị khắc phá, là người thông minh, cuối đời hưởng phúc
  • Sinh lúc 22h20 – 23h00, mệnh khắc cha, tính lương thiện nhưng hấp tấp. Lúc đầu vất vả, vợ chồng hay mâu thuẫn.


Tin Tương Tự