Mão

Người sinh vào giờ này nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ hay người thân có hạn. Do vậy ít có những thành công vang dội. Vận mệnh thời trẻ không mấy suôn sẻ. Tuy nhiên cuối đời có sự ổn định hơn. Vận hạn thường xuất hiện vào lúc 18, 26 tuổi, nhưng có thể thọ tới 90 tuổi.

  • Sinh vào lúc 5h00 – 5h40, là người mang mệnh khắc mẹ. Tuy vậy lại được hưởng nhiều tài lộc, giúp cho công việc gia đình được hưng thịnh.
  • Sinh vào lúc 5h40 – 6h20, là người có mệnh không bị khắc phá, lộc tài không cầu mà đến. Khả năng công việc đi lên theo nghề võ.
  • Sinh vào lúc 6h20 – 7h, lại là người khắc mệnh cha, công việc có khi thành bại, lộc tài quan trường cuối đời đạt mức bình thường.


Tin Tương Tự