Ngọ

Người sinh giờ này mang tính cách vui vẻ, hòa đồng nhiệt tình. Họ có thể đi con đường riêng chứ không theo nghề của gia đình. Vận mệnh niên thiếu và trung niên rất cát lợi, nhàn nhã, được an hưởng phúc lộc về già. Vận hạn xảy ra vào 30, 32, 36, 49, thường là về bệnh tật, thọ 78 tuổi.

  • Sinh vào lúc 11h00 – 11h40, mệnh không không bị khắc phá. Họ mang trí thông minh hơn người, hưởng trọn phú quý. Là người ít nhận sự giúp đỡ của mọi người. Nếu lập nghiệp xa nhà sẽ rất tốt.
  • Sinh vào lúc 11h40 – 12h20, mệnh bị khắc cha, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên khổ trước sướng sau, được hưởng phúc về sau.
  • Sinh vào lúc 12h20 – 13h00, mệnh khắc mẹ, không theo nghề cha mẹ, kết hôn tương đối muộn.


Tin Tương Tự