Thân

Người này có mệnh phải đi xa, người thân dễ bị bệnh tật. Khi trẻ cuộc sống không được thuận lợi, về già nếu hướng thiện sẽ sinh phú quý. Vận hạn thường xảy ra vào 19, 22, 26, 38, 49, nếu qua thì thọ 77 tuổi.

  • Sinh vào lúc 15h00 – 15h40, người sinh giờ này mệnh không bị khắc phá. Gặp tai họa được quý nhân giúp đỡ, cuộc sống ổn định, con cái ngoan ngoãn..
  • Sinh vào lúc 15h40 – 16h20, mệnh khắc cha, không hòa hợp với người thân. Lúc nhỏ thiếu thốn, sau tự thân tạo dựng cơ nghiệp, phúc lộc dư thừa.
  • Sinh lúc 16h20 – 17h, mệnh khắc mẹ, anh chị em dễ gặp vấn đề về hôn nhân. Là mệnh khi gặp nguy đều được hóa giải.


Tin Tương Tự