Thìn

Người sinh vào giờ này có anh chị em trong nhà là người dễ thành đạt. Bản thân người sinh giờ này thông minh nên hiển. Tuy nhiên lại bị hao tổn lúc trung niên. Cuối đời gây dựng lại được và có thể an hưởng tuổi già. Vận hạn dễ xảy ra vào 19, 27, 36, 39 tuổi, thọ 75 tuổi.

  • Sinh vào lúc 7h00 – 7h40, là người mang mệnh khắc cha. Nếu là người con trưởng trong nhà thì tình cảm anh em xa cách. Tuy vậy may mắn là người tư chất thông minh, hiền lành nên hạn lớn thành nhỏ.
  • Sinh vào lúc 7h40 – 8h20, là người mang mệnh khắc mẹ. Lộc tài ở mức bình thường.
  • Sinh vào lúc 8h20 – 9h00, là người có tính công bằng, vui vẻ, ổn định.


Tin Tương Tự