Tuất

Người sinh giờ Tuất thông minh hơn người, suốt đời hưởng phúc, sinh được 2 con. Tuy nhiên vận thế dao động không được ổn định. Vận hạn thường xảy ra vào 16, 29, 36 tuổi, thọ 80 tuổi.

  • Sinh lúc 19h00 – 19h40, mệnh khắc cha, họ ít nhận được sự giúp đỡ của người thân. Mang tính cách hướng thiện, sau này hưởng phúc.
  • Sinh lúc 19h40-20h20, mệnh khắc mẹ, không được sự giúp đỡ từ người thân. Gặp họa có thể chuyển thành cát, cuối đời được hưởng phúc trọn vẹn.
  • Sinh lúc 20h20 – 21h00, mệnh không bị khắc phá, thông minh, tinh thông nhiều nghề.


Tin Tương Tự