Người này người mạnh mẽ, tuy nhiên nóng vội nên dễ dính thị phi. Vận hạn dễ xảy ra vào các năm 12, 18, 36, 45, 58, thọ 89 tuổi. Trong đó người nam thường cứng cỏi, hay bị dao động, không ổn định. Tuy nhiên lại gặp nhiều may mắn, được mọi người giúp đỡ. Nữ giới sẽ gặp được người chồng tốt. Họ là mẫu người coi trọng năng lực và chất lượng cuộc sống. Thường thích phấn đấu vươn lên trong sự nghiệp và họ có xu hướng thích một người đàn ông có trí tuệ, có chí tiến thủ.

  • Nếu sinh vào lúc 23h00 – 23h40, mệnh dễ khắc mẹ. Trong công việc thấy tiến thân thì ít mà khả năng bị đẩy lùi rất cao. Mối quan hệ giao tiếp không thuận lợi, lộc tài thất thường.
  • Nếu sinh vào lúc 23h40 – 00h20, đây là mẫu người quyết đoán, công việc có lúc gặp khó khăn. Tuy nhiên thành công sẽ đến, tốt nhất khi đi xa nhà.
  • Nếu sinh vào lúc 00h20 – 1h, mệnh khắc cha, ít khi được sự giúp đỡ của người thân. Họ còn là người làm việc không nguyên tắc, khó giữ được lộc. Tuy vậy cuối đời lại tốt.


Tin Tương Tự